آتش (حریق) چیست و آتش گرفتن چه انواعی دارد؟

آتش (حریق) تلفیقی از انرژی گرما و نور است، که توسط واکنش های شیمیایی همچون استحکاک ایجاد می شود و نتیجتا ویرانی، سوختگی، ریزش و تلفات جانی و مالی از خود به جای می گذارد. آتش دارای زبانه و روشنایی است که با توجه به نوع آن رنگ خاصی هم…

فرایند اجرای پوشش ضد حریق شامل چه مراحلی می شود

هر تخصصی و هر نوع کاری دارای یک فرآیندی می باشد. اجرای پوشش ضد حریق نیز از این قاعده مستثنی نیست. به صورت کلی فرآیند اجرای پوشش های ضد حریق شامل دو مرحله است: زیر سازی و شات که هر یک از این دو منظوری را می رساند. زیر سازی…