پروژه هیراد

مشخصات پروژه هیراد:

  • متراژ حدود 12000 متر مربع (کارفرما جناب آقای کشت پور)
  • کاربری ساختمان تجاری اداری
  • سیستم سازه ای قاب خمشی با دیوار برشی در طبقات منفی
  • ساختمان در مرحله دیوار کشی است و تقریبا جبهه کاری برای بحث پاشش فراهم است
  • دستورالعمل پروژه برای 2 ساعت مقاومت به تایید آتش نشانی رسیده و پروژه در حال انجام است
  • این شرکت مشاور حریق در سایر فیلد های انجام پروژه می باشد

گالری زیبا از پروژه هیراد:

 

عکس از نمای داخلی پروژه هیراد عکسی دورنما از پروژه هیراد عکس از نمای بیرونی ساختمان عکس از نمای بیرونی و طبقات ساختمان