چشم پزشکی فردیس

مشخصات پروژه چشم پزشکی فردیس:

  • متراژ حدود 5000 متر مربع می باشد که در دست اجرا می باشد
  • این پروژه متعلق به شرکت نوآوران پزشکی نور البرز می باشد
  • سیستم سازه ای این پروژه از طرفی قاب خمشی و از طرف دیگر مهاربند و دیوار برشی در طبقات منفی و دارای سقف metal deck می باشد
  • ساختمان در انتهای مرحله دیوارکشی و آغاز فاز یک کاری می باشد
  • دستورالعمل پروژه برای 2 ساعت مقاومت از آتش نشانی فردیس اخذ گردیده و در حال اجرا می باشد
  • تاییدیه پروژه توسط کارشناسان شرکت پایدارسازان در حال انجام و اخذ است