جناب مهندس قشونی بسیار بسیار خرسندیم که برای اجرای پوشش ضدحریق با شرکت شما وارد قرارداد شدیم و از آن مهم تر آن که سعادت آشنایی با مهندس نخبه و جوانی همچون شما را پیدا کردیم.
امیدوارم که دیگر محصولات و خدمات شما نیز به زودی راه اندازی شود و بتوانیم همکاری های بیشتری با هم داشته باشیم.
در ضمن دقت عمل و زمان بندی شما در انجام پروژه بسیار حیرت انگیز بود و میتونم بگم تقریبا تو ایران کمتر شرکتی دارای چنین نظمی هست. با تشکر فراوان پدرام خلیل وند.

پدرام خلیل وند

نمیخوام تبلیغ الکی کرده باشم چون واقعا اگر شرکتی تمیز کار نکنه شایسته تعریف و تمجید نیست. اما در زمینه اجرا و نظم و همه چی این شرکت بی نظیره واقعا. امیدوارم یه روزی بشه که همه شرکت ها و سازمان ها با این نظم و زیبایی و دقت و پایبندی کار کنند.

جهان میرزایی