متراژ تقریبی سال اجرا شرح پروژه ردیف
15.000 1396 بیمارستان عرفان نیایش 1
12.000 1396 ساختمان پزشکان عرفان 2
25.000 1396 مجموعه کلاس های دانشگاه صنعتی شریف ( درب شمالی) 3
32.000 درحال اجرا ساختمان دادگستری کل استان البرز 4
15.000 1396 هتل تهران رویال (حیاط) 5
75.000 1396 برج های پامچال 3 و4 منطقه 22چیتگر (ماسونری) 6
10.000 درحال اجرا پروژه برج باغ پریما نیاوران 7
10.000 درحال اجرا پروژه خیابان محمودیه شرکت پاش کار 8
25.000 درحال اجرا پروژه رواق های دانشگاه محمد باقر 9
22.000 درحال اجرا پروژه دانشکده های دانشگاه محمد باقر 10
15.000 درحال اجرا پروژه تجاری اداری توپاز صادقیه 11
3.000 1396 پروژه خیابان بهار شمالی مهندس حبیب 12
3.000 1396 پروژه خیابان شیراز جنوبی مهندس کیوان 13
2.000 1396 سوله داروسازی برکت 14
5.000 1396 ساختمان تعاونی مسکن کارکنان \ایانه های نفتی کوهک 15
4.100 درحال اجرا دودبند پروژه نمایشگاه شهر آفتاب به همراه شرکت مدامکار 16
5.000 1396 پروژه مسکونی شریعتی مهندس قاسمی 17
10.000 1396 مجتمع تجاری اداری ملت 18
25.000 درحال اجرا مجتمع مسکونی تجاری شریعتی مهندس کامرانی 19
11.000 1396 پروژه مسکونی شرکت ایران سازه منطقه دروس 20
5.000 1396 مسکونی خیابان نیاوران مهندس گلفشان 21
3.500 1396 بخش فلزی پروژه باغ موزه بانک مرکزی 22
4.000 1396 پروژه میدان امامت مهندس سوهانی 23
2.500 1396 مسکونی خیابان جمهوری مهندس اشرفی 24
1.000 1396 پروژه کافه دینگ خیابان پاسداران 25
3.000 درحال اجرا مسکونی خیابان وزرا مهندس برزویی 26
5.000 درحال اجرا مسکونی مهندس اسدالهی 27
6.000 درحال اجرا پروژه مسکونی مهندس صالحی 28
4.000 1396 پروژه مسکونی تجاری مهندس فاتحی استان البرز 29
5.000 درحال اجرا پروژه مسکونی کاردیس قیطریه 30
3.000 درحال اجرا پروژه کوه سنگی مشهد مقدس 31
1.000 1396 ضد حریق پست های گاز( اورژانس تهران-عرش آجودانیه-مرکز نجارت جهانی فردوسی-بانک گردشگری سعادتآباد و…) 32
3000 درحال اجرا پروژه شرکت بیسکو لارژ (درنا) آزاد راه تهران کرج 33
3000 مشاور آرامیس-استان البرز-بلوار طالقانی شمالی 34
2000 1396 داروسازی کردان-استان البرز 35
1000 1397 برج کریمی-استان البرز -میدان گلها 36
5000 درحال اجرا پروژه تجاری آناهیتا 37
12000 درحال اجرا پروژه تجاری اداری هیراد 38
90000 درحال اجرا پروژه اداری تجاری تفریحی لونیز 39
4000 درحال اجرا پروژه کلینیک چشم پزشکی نور فردیس 40