پوشش ضد حریق، انواع آن و مواد شیمیایی تشکیل دهنده

پوشش های ضد حریق معروف 3 دسته می باشند: پوشش ضد حریق پایه معدنی رنگ های متورم شونده بورد های مقاوم در برابر آتش پوشش ضد حریق چیست؟ همانطور که از اسمش پیداست، هر نوع پوششی که بتواند شرایطی را فراهم نماید برای جلوگیری از نفوذ آتش به بافت فلز…