انواع پوشش ضد حریق، مزایا و معایب

پوشش های مقاوم در برابر آتش معروف 3 دسته می باشند: پوشش ضد حریق پایه معدنی رنگ های متورم شونده بورد های مقاوم در برابر آتش پوشش ضد حریق پایه معدنی این نوع پوشش دارای دو نوع پایه گچی و پایه سیمانی می باشد که هریک احتمالا با ورمیکولیت و…