اسکلت فلزی پیچ و مهره ای در برابر سازه جوشی

در حالت کلی هیچ وقت، هیچ چیز در جهان هستی مطلق و یقینی نیست. اما با یک سری تحلیل سرانگشتی ساده چه به لحاظ مقرون به صرفه بود از نظر اقتصادی، چه از لحاظ کیفیت و کارایی و استاندارد، اسکلت فلزی پیچ و مهره ای نسبت به اسکلت فلزی جوشی…

اثر CaAlCO3-LDHs بر خواص مقاوم در برابر آتش پوششهای نسوز ضد حریق برای سازه های فلزی

نکات برجسته افزودن CaAlCO3-LDH به IFR باعث بهبود عملکرد بازدارنده شعله می شود. CaAlCO3-LDHs می تواند استری سازی را بین APP و PER ترویج و کاتالیز کند. پردازش پوشش سازگار با محیط زیست و ساده است.پردازش پوشش سازگار با محیط زیست و ساده است.Coating processing is environmentally friendly and simple.…